Alecos Fassianos grafikk

Litografisk mappe bestående av fem fargelitografier, signert og nummerert i 100 eks, …

10.500,-

Litografi, billedflate 43,5x33 cm (49x35,5 cm) laget i et opplag på 100 eks. Prisen er uten …

5.145,-