Kjell Nupen grafikk

Bibliofilutgave av boken om Kjell Nupen med et signert og nummerert litografi (2013). Billedflate …

9.500,-

Litografi 2009, 38x53 cm, laget i et opplag på 100 eksemplarer. Vi har to E.A.-trykk …

9.975,-

Litografi 2011, billedflate 40x27,5 cm (53x38 cm), signert og nummerert i 100 …

9.975,-

Signert utgave av boken Sentimental reise med fargeetsning, billedflate 13,5x11 cm (26x20,5 cm), …

8.000,-

Etsning 2014, billedflate 31x21 cm (53,5x39,5 cm), signert og nummerert i 45 eks. Prisen er uten …

9.975,-

Etsning 2014, billedflate 31x21 cm (53,5x39,5), signert og nummerert i 45 eks. Prisen er uten …

9.975,-