Risberg, Terje

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (41,5x57 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen er …

3.360,-

Polymeretsning 2021, billedflate 28,8x69,7 cm (40,8x83 cm), signert og nummerert i 60 …

5.775,-

Bibliofilutgave av boken AUTOMEMENTO med polymeretsningen Flytende, …

3.200,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (42x57 cm), signert og nummerert i 60 eksemplarer Prisen …

3.360,-

Polymeretsning 2021, billedflate 23x55 cm (32,5x64,5 cm), signert og nummerert i 100 eks. Prisen …

3.675,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (42x57,5 cm), signert og nummerert i 50 eks. Prisen er …

3.360,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (42x57 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen er uten …

3.360,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x44,8 cm (42x57 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen …

3.360,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (42x57 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen er uten …

3.360,-

Polymeretsning 2021, billedflate 29x69,8 cm (41,3x83 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen …

5.775,-

Polymeretsning, billedflate 18,5x29,5 cm (29x40 cm), signert og nummerert i 50 eks. Prisen er …

2.415,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (41,5x57,5 cm), signert og nummerert i 50 eks. Prisen er …

3.360,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (41,5x57,5 cm), signert og nummerert i 50 eks. Prisen er …

3.360,-

Polymeretsning, billedflate 29,5x45 cm (42,5x57 cm), signert og nummerert i 60 eks. Prisen er …

3.360,-