Håkon Bleken grafikk

  Serigrafi 2015, 90 x 26 cm (papirmål 114 x 43 cm), nummerert og signert i 40 …

9.450,-

Serigrafi, billedflate 90x20 cm (114x36,5 cm), signert og nummerert i 40 eks. Prisen er uten …

9.450,-

Serigrafi 2016, billedflate 47x61 cm (59,5x72 cm), nummerert og signert i 60 eks. Prisen er uten …

9.450,-

Litografi 1995, fra mappeverket Spor, billedflate 56x76 cm, laget i et opplag på 100 eks, …

10.500,-

Litografi 1992, billedflate 75x54,5 cm (86,5x61,5 cm), laget i et  opplag på 100 …

10.500,-

Litografi 2007, billedflate 26,5x19,5 cm (36,5x26 cm), laget i et opplag på 100 …

4.725,-